Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2018

spiewaczka-ucieszna
4279 8bcc
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
4513 1256
Reposted fromshar17666 shar17666 viaparadus000 paradus000

June 26 2018

spiewaczka-ucieszna
7299 baa9
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
7161 1e4b 500
Reposted fromfuckmplease fuckmplease viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Są takie myśli, których do dziś się boję.
spiewaczka-ucieszna
0739 d6c7
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— Franz Kafka
Reposted frompassionative passionative viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
5410 40dd 500
spiewaczka-ucieszna
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viabezNiego bezNiego
spiewaczka-ucieszna
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viabezNiego bezNiego
spiewaczka-ucieszna
9360 fecf
Reposted frommaybelater maybelater viabezNiego bezNiego
spiewaczka-ucieszna
I wiesz? chciałabym, by on kiedyś żałował, że mógł mnie mieć - a nie miał. żeby kiedyś zobaczył, co stracił.
— naasty.soup
Reposted fromnaasty naasty viabezNiego bezNiego
spiewaczka-ucieszna
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparadus000 paradus000
8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
spiewaczka-ucieszna
1724 1936 500
Reposted fromsoeasy soeasy viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
1969 a30c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl