Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

spiewaczka-ucieszna
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
4264 cc2d 500
spiewaczka-ucieszna
szklane domy tłuką się o twarde serca
— Quebonafide - Ciernie
Reposted fromcasanovared casanovared viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Najpierw myślisz o kimś kilka minut i zapominasz na wiele godzin. 
Później rozmyślasz o nim cały dzień, zapominając na kilka kwadransów. 
Jeszcze później ten ktoś siedzi Ci w głowie niemal cały czas, a Ty zapominasz o nim zaledwie na kilka minut.
I nawet nie zdążysz spostrzec, kiedy się od tego kogoś uzależnisz.
— to takie przerażające...
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
spiewaczka-ucieszna
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
spiewaczka-ucieszna
6765 51b5
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
spiewaczka-ucieszna
dom
to nie miejsce lecz stan
jestem bezdomna
— Hey
Reposted fromdygoty dygoty viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe

June 25 2018

spiewaczka-ucieszna
5907 b95c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazimnepalce zimnepalce
spiewaczka-ucieszna
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viazimnepalce zimnepalce
spiewaczka-ucieszna
6135 6890 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazimnepalce zimnepalce
spiewaczka-ucieszna
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazimnepalce zimnepalce
spiewaczka-ucieszna
5620 3812
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
spiewaczka-ucieszna
5633 beff
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
spiewaczka-ucieszna

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaparadus000 paradus000
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl