Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

spiewaczka-ucieszna
Często padam ofiarą Chęci Samounicestwienia.
— Bukowski
spiewaczka-ucieszna
Niech sobie będzie kim chce, ale nie życzę sobie, żeby mi ćwiąkał nad uchem.
— Bukowski
Reposted bybeciaszq beciaszq
spiewaczka-ucieszna
Kiedy wreszcie przestaniesz się cackać za swoją duszą?
— Bukowski
Reposted bybeciaszq beciaszq

July 04 2015

spiewaczka-ucieszna
spiewaczka-ucieszna
4521 aa6f 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viashakeme shakeme
spiewaczka-ucieszna
9471 c46d
Reposted fromvintage-style vintage-style viashakeme shakeme
spiewaczka-ucieszna
3955 3204
Reposted fromlittlefool littlefool viashakeme shakeme
spiewaczka-ucieszna
1475 09e0
Reposted fromSabela Sabela
spiewaczka-ucieszna
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viaSabela Sabela
spiewaczka-ucieszna
1443 1b7b
Reposted fromNanutka Nanutka viaSabela Sabela
spiewaczka-ucieszna
Żebyś nigdy nie straciła swojej wrażliwości i tego nietuzinkowego spojrzenia na pewne sprawy.
— najlepsza pani J.K
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaSabela Sabela
spiewaczka-ucieszna
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaSabela Sabela
spiewaczka-ucieszna
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaSabela Sabela
spiewaczka-ucieszna
5260 0e32 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaczoo czoo
spiewaczka-ucieszna
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
Reposted frommowdomniedalej mowdomniedalej viaczoo czoo
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viaczoo czoo
spiewaczka-ucieszna
0719 c9d2
Reposted fromiamstrong iamstrong viaczoo czoo
8256 ea7a 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viashakeme shakeme
3118 5f67 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viashakeme shakeme
spiewaczka-ucieszna
1622 2e48
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl