Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

spiewaczka-ucieszna
Nie czuje się najlepiej między ludźmi, a kiedy pije, przestaję odczuwać ich obecność.
— Bukowski "Hollywood"
Reposted byflyorfly flyorfly
spiewaczka-ucieszna
Czasem życie bywa całkiem znośne.

July 08 2015

spiewaczka-ucieszna
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka viafatu fatu
spiewaczka-ucieszna
spiewaczka-ucieszna
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viawedrujacy wedrujacy
spiewaczka-ucieszna
Bardzo chciałam pokochać.[…] chciałabym tego tak silnie, ze usiłuję sobie czasem wmówić uczucie. Chwilami już, już udaje mi sie to. Ale potem przychodzi chwila, że widzę, iż oszukiwałam siebie i… kogoś, sprawiając temu komuś ból.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissMurder MissMurder viacalineczka calineczka
spiewaczka-ucieszna
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viacalineczka calineczka
spiewaczka-ucieszna
spiewaczka-ucieszna
3306 5584
spiewaczka-ucieszna
7954 85c5 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaxmartii xmartii
spiewaczka-ucieszna


People getting tanned, toned, and ready for summer and I’m over here like
spiewaczka-ucieszna

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaxmartii xmartii
spiewaczka-ucieszna

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viaborn2die born2die
spiewaczka-ucieszna
spiewaczka-ucieszna
2725 8b7a
spiewaczka-ucieszna
3602 ec38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

July 06 2015

spiewaczka-ucieszna
Pieniądze są jak seks. Kedy ich wogóle nie masz wydają sie szalenie ważne...
— Bukowski
Reposted bybeciaszq beciaszq
spiewaczka-ucieszna
- Zabierzesz się z nami? - Bardzo żałuję, ale mam jeszcze pewiem problem do przestudiowania.
— Bukowski
spiewaczka-ucieszna
Bo on przestał pić. To go zabiło.
— Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl