Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

spiewaczka-ucieszna
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viasolivagant solivagant
spiewaczka-ucieszna
4681 06a3
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viaczoo czoo

September 28 2018

spiewaczka-ucieszna
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaczoo czoo

July 27 2018

spiewaczka-ucieszna
Wszyscy mamy swoje blizny, udręki i zmory. Wszyscy chodzimy i udajemy, że wszystko jest w porządku. Jesteśmy uprzejmi wobec obcych, jeździmy po tej samej ulicy, stoimy w kolejce w sklepie i jakoś skrywamy ból i rozpacz. Ciężko pracujemy i układamy plany na przyszłość, które najczęściej diabli biorą.
— "Wszyscy mamy tajemnice" H. Coben
Reposted frompikkumyy pikkumyy viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Zbyt szybko zapominacie, że rozbudzona przez was miłość może ciąć niczym ostrze.
— Jacqueline Carey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
spiewaczka-ucieszna
5005 c699
spiewaczka-ucieszna
6384 3b8c
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
7238 11a9
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
3427 6ba6
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
4279 8bcc
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
4513 1256
Reposted fromshar17666 shar17666 viaparadus000 paradus000

June 26 2018

spiewaczka-ucieszna
7299 baa9
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE.
— legendarnie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
7161 1e4b 500
Reposted fromfuckmplease fuckmplease viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Są takie myśli, których do dziś się boję.
spiewaczka-ucieszna
0739 d6c7
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaparadus000 paradus000
spiewaczka-ucieszna
Ile szczęśliwych myśli zostaje zaduszonych pod kołdrą, kiedy się samotnie śpi w swoim łóżku, i ile nieszczęsnych snów się nią ogrzewa.
— Franz Kafka
Reposted frompassionative passionative viaparadus000 paradus000
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl